FESTIVAL/EXHIBITION
CHINESE/
ZHOUSHAN INTERNATIONAL
SAND SCLUPTURE FESTIVAL

Zhoushan International Sand Sculpture Company LTD.
Address:70th DaTong Road. Zhujiajian, Putuo Zhoushan, Zhejiang, China
Tel:+86-0580-6034866
Fax:+86-0580-6032382
E-mail:ziss1999@163.com